2-Year M Pharm: Batch 2017-2019
 

S No Roll No  Name
1 17162001  Abhishek Jha
2 17162002  Adity Sharma
3 17162003  Ankita Sanjay Burande
4 17162004  Apeksha Narendra Dahat
5 17162005  Arpit Jain
6 17162006  Bhupendra Sahu
7 17162007  Gangarapu Rajendra Prasad Reddy
8 17162008  Manish Ashok Khedkar
9 17162009  Neelesh Kori
10 17162010  Pawan Singh Gaurav
11 17162011  Avhad Ashok Nivrutti
12 17162012  Chinthala Sreenivas Praveen Kumar
13 17162013  Gore Pravin Gangaram
14 17162014  Jagannadhula Harish
15 17162015  Mahima Beohar
16 17162016  Meenu Yadav
17 17162017  Ravi Singh
18 17162018  Salunke Prashant Ramrao
19 17162019  Samarth Dwivedi
20 17162020  Tanmay Saha
21 17162021  Anupam Raja
22 17162022  Arjun C
23 17162023  Atul Kumar
24 17162024  Boolchandani Khushbu Prakash
25 17162025  Deepak Kumar
26 17162026  Gajendra T A
27 17162027  Jai Dev
28 17162028  Kamal Kumar Mishra
29 17162029  Satyam Sharma
30 17162030  Vudya Kapil Pranav
31 17162031  Bikash Das
32 17162032  Chethan H V
2-Year M Pharm: Batch 2016-2018
 

S No Roll No  Name
1 16162007  Datta Maroti Pawde
2 16162010  Dhedage Nitin Balasaheb
3 16162013  Khushboo S Thakur
4 16162015  Narendra
5 16162018  Pravin Kumar Nirala
6 16162022  Roshan Sonkar
7 16162023  Rupesh Patel
8 16162037  Vipin Sharma
9 16162001  Amruta Pandey
10 16162005  Bharat Sahu
11 16162012  Khemraj Lahre
12 16162017  Poorvi Saraf
13 16162025  Shiladitya Palit
14 16162028  Siddamurthy Supraja
15 16162030  Sombir
16 16162034  Swati Vishwakarma
17 16162035  Tania Nasreen
18 16162036  Vangavolu Pavankumar
19 16162002  Anindita Bhattacharjee
20 16162003  Annam Harikishore
21 16162011  Himanshu Verma
22 16162014  Mohammad Aquib Siddiqui
23 16162029  Smriti Gupta
24 16162038  Vishal Sharma
25 16162009  Dharmanath Parbat
26 16162016  Partha Kundu
27 16162021  Reshma Chatterjee
28 16162024  Saket Sinha
29 16162027  Shweta Jha
30 16162033  Swapnil Gendlal Patil