Ph.D. Students

Sl. No. Roll No. Name of Students
1 12615EN006 Mr. Sushil Kumar
2 13111002 Mr. Arun Kumar
3 13111005 Mr. Narendra Kumar Verma
4 13111006 Ms. Pinki Singh
5 13111007 Mr. Pramod Kumar Yadav
6 13111503 Mr. Chandra Bhal Singh
7 13111504 Mr. Dinesh Kumar
8 14111001 Mr. Anand Sharma
9 14111002 Ms. Anupama Gaur
10 14111003 Ms. Aparna Shukla
11 14111004 Ms. B. Bharati
12 14111005 Mr. Keshav Kumar
13 14111009 Ms. Priyanka Tiwari
14 14111010 Ms. Richa Mishra
15 14111011 Mr. Sandeep Kumar
16 14111013 Mr. Satya Veer Singh
17 15111001 Mr. Chandra Jeet Verma
18 15111002 Ms. Dipti Saxena
19 15111003 Ms. Manjari Shukla
20 15111004 Ms. Monika Singh
21 15111005 Mr. Nand Lal Rajak
22 15111006 Mr. Nitesh Kumar Chourasia
23 15111007 Ms. Pragya Singh
24 15111501 Mr. Gaurav Chandra Pandey
25 15111502 Mr. Om Prakash
26 16111003 Mr. Anupam Kumar Singh
27 16111004 Mr. Bishnu Pada Majee
28 16111005 Ms. Deepti Gangwar
29 16111007 Mr. Nikhil
30 16111008 Mr. Pragyanand  Prajapati
31 16111009 Mr. Ravi Prakash Ojha
32 16111010 Mr. Shyam Babu
33 16111501 Mr. Ajay Kumar
34 16111502 Mr. Aniruddha Jaiswal
35 16111503 Mr. Ravi Prakash
36 17111001 Mr. Abhay Narayan Singh
37 17111003 Mr. Amit Kumar
38 17111004 Mr. Ashok Mondal
39 17111006 Ms. Krishna  Prajapati
40 17111007 Mr. Manish Yadav
41 17111008 Ms. Pooja Sonkar
42 17111009 Mr. Pravesh Kumar Yadav
43 17111010 Ms. Priya Singh
44 17111012 Ms. Shanu Mishra
45 17111013 Mr. Shivam Tiwari
46 17111014 Ms. Shweta Pal
47 17111015 Mr. Subhajit Jana
48 17111501 Ms. Bhawna
49 17111502 Ms. Nila Pal
50 18111002 Ms. Ankita Singh
51 18111003 Mr. Krishna Kant Dubey
52 18111005 Ms. Nisha Shahi
53 18111007 Ms. Rajnandini Sharma
54 18111008 Mr. Rajnikant Upadhyay
55 18111009 Mr. Raman Hissariya
56 18111010 Ms. Shipra Gupta
57 18111011 Ms. Sukriti Singh
58 18111012 Mr. Taranga Dehury
59 18111013 Mr. Vishal Srivastava
60 18111014 Mr. Prince Kumar Maurya
61 18111501 Mr. Brijesh Kumar Singh
62 18111502 Mr. Gaurav Kumar Shukla
63 18111503 Mr. Pawan Kumar Ojha
64 18111504 Mr. RajPal
65 18111505 Mr. Sankata Tiwari
66 18111506 Mr. Saurabh Kumar
67 18111507 Mr. Shyam Bihari