Ph.D., Session 2017-18
S. N.
Roll No
Name of Students
 Email
1
11615EN002
Mr. Pappu Kumar Harijan
2
12615EN001
Mr. Arun Kumar Mahanta
3
12615EN005
Mr. Sudipta Senapati
4
12615EN006
Mr. Sushil Kumar
5
13111001
Mr. Arpan Biswas
6
13111002
Mr. Arun Kumar
7
13111003
Mr. Durgesh Kumar
8
13111004
Mr. Jagadish Kumar G.
9
13111005
Mr. Narendra Kumar Verma
10
13111006
Ms. Pinki Singh
11
13111007
Mr. Pramod Kumar Yadav
12
13111008
Ms. Preeti Tiwari
13
13111503
Mr. Chandra Bhal Singh
14
13111504
Mr. Dinesh Kumar
15
14111001
Mr. Anand Sharma
16
14111002
Ms. Anupama Gaur
17
14111003
Ms. Aparna Shukla
18
14111004
Ms. B. Bharti
19
14111005
Mr. Keshav Kumar
20
14111006
Mr. Manish Kumar Singh
21
14111009
Ms. Priyanka Tiwari
22
14111010
Ms. Richa Mishra
23
14111011
Mr. Sandeep Kumar
24
14111013
Mr. Satya Veer Singh
25
15111001
Mr. Chandra Jeet Verma
26
15111002
Ms. Dipti Saxena
27
15111003
Ms. Manjari Shukla
28
15111004
Ms. Monika Singh
29
15111005
Mr. Nand Lal Rajak
30
15111006
Mr. Nitesh Kumar Chourasia
31
15111007
Ms. Pragya Singh
32
15111008
Mr. Sunil Kumar
33
15111009
Ms.Vinita
34
15111010
Mr. Vishwas Acharya
35
15111501
Mr. Gaurav Chandra Pandey
36
15111502
Mr. Om Prakash
37
15111503
Mr. Vineet Kumar Mall
38
16111001
Mr. Abhishek Tripathi
39
16111002
Mr. Ankit Dwivedi
40
16111003
Mr. Anupam Kumar Singh
41
16111004
Mr. Bishnu Pada Majee
42
16111005
Ms. Deepti Gangwar
43
16111007
Mr. Nikhil
44
16111008
Mr. Pragyanand Prajapati
45
16111009
Mr. Ravi Prakash Ojha
46
16111010
Mr. Shyam Babu
47
16111501
Mr. Ajay Kumar
48
16111502
Mr. Aniruddha Jaiswal
49
16111503
Mr. Ravi Prakash
50
17111001
Mr. Abhay Narayan Singh
51
17111002
Ms. Aishwarya Pandey
52
17111003
Mr. Amit Kumar
53
17111004
Mr. Ashok Mondal
54
17111005
Mr. Himangshu Kuiry
55
17111006
Ms. Krishna Prajapati
56
17111007
Mr. Manish Yadav
57
17111008
Ms. Pooja Sonkar
58
17111009
Mr. Pravesh Kumar Yadav
59
17111010
Ms. Priya Singh
60
17111011
Mr. Saurabh Pandey
61 17111012 Ms. Shanu Mishra Shanumishra.rs.mst17@itbhu.ac.in
62 17111013 Mr. Shivam Tiwari Shivamtiwari.rs.mst17@itbhu.ac.in
63 17111014 Ms. Shweta Pal Shwetapal.rs.mst17@itbhu.ac.in
64 17111015 Mr. Subhajit Jana Subhajitjana.rs.mst17@itbhu.ac.in
65 17111501 Ms. Bhawna Bhawna.rs.mst17@itbhu.ac.in
66 17111502 Ms. Nila Pal Nilapal.rs.mst17@itbhu.ac.in
Ph.D. (Newly Registerd, ) Odd Sem. Session 2018-19
Sl. No. Roll No. Name of Students

1

18111001

Ms. Anisha

2

18111002

Ms. Ankita Singh

3

18111003

Mr. Krishna Kant Dubey

4

18111005

Ms. Nisha Shahi

5

18111006

Ms. Pooja Chourasia

6

18111007

Ms. Rajnandini Sharma

7

18111008

Mr. Rajnikant Upadhyay

8

18111009

Mr. Raman Hissariya

9

18111010

Ms. Shipra Gupta

10

18111011

Ms. Sukriti Singh

11

18111012

Mr. Taranga Dehury

12

18111013

Mr. Vishal Srivastava

13

18111014

Mr. Prince Kumar Maurya