M.Tech. I year 
Sl. No. Roll No. Name of Students Mobile No.
1 21103408 Mr. Hans Raj 9050198876
2 21104522 Mr. Akshay D Nakhate 722008665
3 21104627 Mr. Vikash Yadvendu 7781074054
4 21106829 Mr. Praveen Kumar Jais 8009315873
5 21102528 Mr. Gaurav Kumar Nagarwal 9999047259
6 21102732 Mr. Akshat Tiwari 8960906003
7 21106901 Mr. Bikram Mondal 8918291807
8 21105061 Mr. Sanjay Kumar Sharma 9736787078
9 21109198 Mr. Akash Kumar 7376864304
10 21102042 Mr. Sarthak Parte 9425018016
11 21112479 Mr. Suryansh Kashyap 9315628221
12 21104970 Mr. Jai Kishan Pratap Singh 8081637771
13 21112422 Mr. Kundan Kumar Mishra 8864045419
14 21105190 Mr. Sandeep Kumar Ekka 8770006260
15 21102634 Mr. Srijan Pandey 8765788685
M.Tech. II year
Sl. No. Roll No. Name of Students
 1.  
20112002 Mr.Abinash Dash
 1.  
20112003 Mr.D Rakesh
 1.  
20112004 Mr.Dipesh Kumar Dubey
 1.  
20112005 Ms. Fensa Luka
 1.  
20112006 Mr. Gayathri V
 1.  
20112009 Mr.Kamlesh Choudhary
 1.  
20112010 Mr. Marshal Hembram
 1.  
20112011 Mr. Mohit Anand Choudhary
 1.  
20112012 Mr. Piyush Kumar
 1.  
20112013 Mr. Preetam Bhaumik
 1.  
20112014 Ms. Shanmukha Satya Srinivas Guraja
 1.  
20112015 Ms.Shiksha Tiwari
 1.  
20112016 Ms. Sreeja Nath Chowdhury
 1.  
20112017 Ms. Tanya Prakash