PH.D COURSE WORK (MINING ENGG.)-2017
S.No.
Roll No.
Name of Student
Email
01
17151001
Ankush Galav
 
02
17151002
Mohd Maneeb Masood
 
03
17151003
Shashikant
 
04
17151004
Gunda Yuga Raju
 
05
17151005
Gaurav K Waretwar
 
06
17151007
Ashish Agrawal
 
07
17151008
Alok
 
08
17151009
Bibhu Ranjan Sahoo
 
09
17151010
Sachin Singh
 
10
17151011
Dipanjan Das
 
11
17151012
Rohit Gautam
 
12
17151013
Shyam Nandan Singh
 
13
17151006
Anurag Singh Chauhan
 
14
17151014
Vishnudeo Yadav
 

PH.D COURSE WORK (MINING ENGG.)-2016

SL. No.
Roll No.
Name of Student
Email
01
16151001
Aishwarya Mishra
 
02
16151002
Ajeet Yadav
 
03
16151003
Arunava Ray
 
04
16151004
Ashutosh Kumar Bharati
 
05
16151005
Deepak Kumar
 
06
16151006
Manish K Kanoojiya
 
07
16151007
Nilesh P Singh
 
08
16151008
Pradeep Kumar Yadav
 
09
16151009
Prashant Modi
 
PH.D COURSE WORK (MINING ENGG.)-2015
SL. No.
Roll No.
Name of Student
Email
01
15151501
Ankur Dwivedi
 
02
15151502
Dharmendra Kumar Singh
 
03
15151504
Kumod Kumar Jha
 
04
15151506
Vivek Kumar Kashi