M.TECH. (MINING ENGG.) PART-II SEMESTER- IV
 

1.   18152001 Abhishek Kumar Uttam
2.   18152002 Sai Sri Krishna Praharsha Mantha
3.   18152004 Shubham Kumar
4.   18152005 Raj Ranjan Sinha
5.   18152006 Nigam Kumar Singh
6.   18152007 Adish Jain
7.   18152008 Om Prakash Sahu
8.   18152009 Subhendu Mishra
9.   18152010 Ajeet Kumar Tripathi
10.   18152011 Gyandeep Jilhare
11.   18152012 Deependra Kumar Pandey
12.   18152013 Koruprolu Maniganesh
13.   18152014 Amit Kumar
14.   18152015 Pankaj Kumawat
15.   18152016 Dharmpal Kumar
16.   18152017 Chandrakant
17.   18152018 Anoj Kumar Mandal
18.   18152019 Kapil Beniwal
19.   18152021 Thotla Sai Kumar
20.   18152022 Vijay Shankar Patel
21.   18152023 Nilesh Dewangan
22.   18152024 Surendra Kashyap
23.   18152025 Penchala Abhishek
24.   18152026 Deepak Kumar
25.   18152027 Sameer Kumar Behera
26.   18152028 Bhupesh Kumar
27.   18152030 Vivek Meena