5 Year M.TECH. (MINING ENGG.) DUAL DEGREE,PART-III SEMESTER- VI

SLNo.
Roll No.
Name of Student
Email
1
16154001
Mr. ABHISHEK RANJAN
 
2
16154002
Mr. ADITYA BORWANKAR
 
3
16154003
Mr. ADITYA PATRA
 
4
16154004
Mr. AKASH KUMAR RAO
 
5
16154005
Mr. ANKUR TOMAR
 
6
16154006
Mr. ASHISH BARA
 
7
16154008
Mr. DIDDI VAMSHI KRISHNA
 
8
16154009
Mr. HARSHIT DIXIT
 
9
16154010
Mr. HIMANSHU KUMAR
 
10
16154011
Mr. KRISHNA MOHAN
 
11
16154012
Mr. KUMAR SAURAV
 
12
16154013
Mr. PIYUSH SHARMA
 
13
16154015
Mr. PRATIK SAROJ
 
14
16154016
Mr. RAJBHUSHAN
 
15
16154017
Mr. SACHIN KUMAR SINGH
 
16
16154018
Mr. SATYAPRAKASH
 
17
16154019
Mr. UTKARSH TRIPATHI
 
18
16154020
Mr. VIJAY UTKARSH PRATAP SINGH
 

 

M.TECH. (MINING ENGG.) PART-II SEMESTER- IV

S.No.
Roll No.
Name of the Candidate
Email
1
16152001
Ajeet Kumar Mehra
 
2
16152002
Anurag Verma
 
3
16152003
Avinash Barsa
 
4
16152004
Gagan Gupta
 
5
16152005
Jagnath Sangwa
 
6
16152006
Jai Singh
 
7
16152007
Kamsani Abhiram
 
8
16152008
Kudire Anil Kumar
 
9
16152009
M. Mutyal Rao
 
10
16152010
Mahendra Kumar Atal
 
11
16152011
Munna Kumar
 
12
16152012
Nishant Abhishek
 
13
16152013
Praveen Choudhary
 
14
16152014
Rajendra Prashad
 
15
16152015
Roshan Kumar Patel
 
16
16152016
Rudra Eeswara Sai Chaitanya Kumar
 
17
16152017
Sandeep Kumar Prajapati
 
18
16152018
Satish Kumar Nayak
 
19
16152019
Sonu
 
20
16152020
Sumit Kumar
 
21
16152021
Uppari Ashok
 
22
16152022
V Praveen Kumar
 
23
16152023
Varindra Saini
 
24
16152024
Vijay Singh
 
25
16152025
Yogesh Dewangan
 
5 Year M.TECH.(MINING ENGG.) DUAL DEGREE, PART-IV SEMESTER- VIII

SL. No.
Roll No.
Name of Student
Email
1
14154001
Ankit Raj
 
2
14154002
Bayyarapu Manoj Kumar
 
3
14154003
Bodda Prabhu Prem Kumar
 
4
14154004
Himanshu Kumar
 
5
14154006
Sachin Verma
 
6
14154007
Shubham Meena
 
7
14154008
Shubham Shrinath
 

5 Year M.TECH.(MINING ENGG.) DUAL DEGREE,PART-V SEMESTER- X

SL. No.
Roll No.
Name of Student
Email
1
13154001
Mr. Abhash Shikhar
 
2
13154002
Mr. Abhishek Brichhaliya
 
3
13154003
Mr. Ashutosh Singh
 
4
13154004
Mr. Dinesh Seervi
 
5
13154005
Mr. Durgesh Gupta
 
6
13154007
Mr. Kanti Lal Meena
 
7
13154008
Mr. Narpat Singh Meena
 
8
13154009
Mr. Pawan Kumar Panwar
 
9
13154010
Mr. Sarang Agarwal
 
10
13154011
Mr. Shivam Kumar Banka
 
11
13154012
Mr. Suyash Dongre
 
12
13154014
Mr. Vivek Kumar
 

M.TECH. (MINING ENGG.) PART-I SEMESTER- II

S.No.
Roll No.
Name of the Candidate
Email
1
17152001
Sonu Kumar
 
2
17152003
Mekala Abhilash
 
3
17152004
Samarjeet Kumar
 
4
17152005
Arra Kumar
 
5
17152006
Vaishnav Omprakash Parshuram
 
6
17152007
Amit Rathor
 
7
17152008
Dhananjay Kumar
 
8
17152009
Chegonda Venkatesh
 
9
17152010
Mohd Rahib
 
10
17152011
Shubham Chaudhary
 
11
17152012
Gurram Dileep
 
12
17152013
Narendra Singh Dhaked
 
13
17152014
Munipala Manohar
 
14
17152015
Doma Sisindree
 
15
17152016
Appani Ravikumar
 
16
17152017
Ammanabrolu Gurubrahmam
 
17
17152018
Khane Jithendar Singh
 
18
17152019
Karam Bindu Sagar
 
19
17152020
Abhilash Chandrawat
 
20
17152021
Gaurav Kumar Jha
 
21
17152022
Pudari Harish
 
22
17152023
Prudhvi Raju Gadepaka
 
23
17152024
Devendra Kumar Lahre