Ph.D. Student Enrolled in the Department of Electronics Engineering

Sl.No.
Roll No.
Name
Supervisor
Co-Supervisor
1
12605EN002
Mr. Ashutosh Mishra
Dr. N.S.Rajput
 
2
13091002
Mr. Bhagirath Sahu
Prof S.P.Singh
 
3
13091003
Ms. Ekta Goel
Dr. S.Jit
 
4
13091004
Mr. Gopal Rawat
Dr. S.Jit
 
5
13091005
Mr. Hemant Kumar
Dr. S.Jit
 
6
13091008
Mr. Sanjay Kumar
Dr. S.Jit
 
7
13091010
Mr. Siva Venkateswara Rao V.
Dr. M. Thottppan
 
8
14091002
Mr. Akhilendra Pratap Singh
Prof. P.K.Jain
 
9
14091003
Mr. Subiman Chatterjee
Dr. K.P.S
 
10
14091004
Mr. Sudhir Bhaskar
Dr. Amit Kr Singh
 
11
14091005
Mr. Chandan Kumar
Dr. S.Jit
 
12
14091006
Mr. Gourav Modanwal
Dr. K.P.S
 
13
14091010
Mr. Rajan Agrahari
Prof. P.K.Jain
Prof. Rajeev Prakash , SMST
14
14091012
Mr. Anshu Saran Singh
Dr. M. Thottppan
 
15
14091013
Mr. Vikram Kumar
Prof. P.K.Jain
Dr. Smrity Dwivedi
16
15091001
Mr. Ashwini Kumar Mishra
Dr. S.Jit
 
17
15091002
Mr. Prince Kumar Singh
Dr. S.Jit
 
18
15091003
Mr. Prabhakar Tripathi
Prof. P.K.Jain
Dr.Smrity Dwivedi
19
15091004
Mr. Deepak Kumar Jarwal
Dr. S.Jit
 
20
15091005
Mr. Amit Kumar
Dr. S.Jit
 
21
15091006
Mr. Arjun Kumar
Prof. P.K.Jain
Dr.Smrity Dwivedi
22
15091007
Mr. Akash
Dr. M. Thottppan
 
23
15091008
Mr. Rajanish Kumar Singh
Dr. M. Thottppan
 
24
15091009
Mr. Vineet Singh
Prof. P.K.Jain
Dr. Somak Bhattacharyya
25
15091010
Mr. Aman Sikri
Dr. K.V.S
 
26
15091011
Mr. Kamalaksha Baral
Dr. S.Jit
 
27
15091012
Mr. Mumtaz Ali Ansari
Dr. M. Thottppan
 
28
15091013
Mr. Smrity Ratan
Dr. S.Jit
 
29
15091014
Mr. Rahul Pal
Dr. K.V.S
 
30
16091001
Mr. Abhishek Kumar Singh
Prof. P.C.
 
31
16091004
Mr. Purnendu Mishra
Dr. K.P.S
 
32
16091005
Mr. Shyam Gopal Yadav
Dr. M. Thottppan
 
33
17091001
Anil Kumar
Dr. Smrity Dwivedi
 
34
17091002
Amit Kumar
Dr. N.S.Rajput
 
35
17091003
Nisheeth Upadhyay
Dr. Smrity Dwivedi
 
36
17091004
Sanjeev Mani Yadav
Dr. Amritanshu Pandey
 
37
17091005
Rishibrind Kumar Upadhyay
Dr. S.Jit
 
38
17091006
Krishan Kumar
Prof. V.N. Mishra
 
39
17091008
Saurabh Kumar Srivastava
Dr. M.K. Meshram
 
40
17091009
Ashish Kumar Singh
Dr. Amritanshu Pandey
 
41
17091010
Nilotpal
Dr. Somak Bhattacharyya
Prof. P. Chakrabarti
42
17091011
Gundu Venkatesh
Dr. M. Thottappan
-
43
17091012
Sumit Kumar Yadav
Dr. K.P. Sarawadekar
-
44
17091013
Diptiranjan Samantaray
Dr. Somak Bhattacharyya
Dr. K.V. Srinivas
45
17091014
Shiv Nath Chaudhri
Dr. N.S.Rajput
-
46
17091015
Arun Kumar Saurabh
Dr. M.K. Meshram
 
47
17091016
Vangalla Veera Babu
Dr. Smrity Dwivedi
Dr. M. Thottappan
48
17091017
Vijaya Kumar Devarakonda
Prof. P. Chakrabarti
 
49
17091018
Abhinav Pratap Singh
Dr. Amritanshu Pandey
 
50
17091019
Ankush Kumar
Prof. V.N. Mishra
 
51
17091020
Rahul Dubey
Dr. M.K. Meshram
 
52
17091021
Sambit Kumar Ghosh
Dr. Somak Bhattacharyya
Dr. Santanu Das (Ceramic Engg)
53
17091022
Kamal Jyoti Pathak (Part-Time)
Dr. K.P. Sarawadekar
 
54
17091024
Deep Chandra Upadhyay (Part-Time)
Dr. Satyabrata Jit
 
55
17091025
Ashutosh Kumar Dikshit (Spons)
Prof. P. Chakrabarti
Dr. Santanu Das (Ceramic Engg)
56
17091026
Manas Ranjan Tripathy (Spons)
Dr. Satyabrata Jit
 
57
17091027
Soumojit Shee (Spons)
Dr. Smrity Dwivedi
 
58
17091028
V. Venkata Reddy (QIP)
Dr. M. Thottappan
 
59
17091029
Sumit Srivastava (QIP)
Dr. Amit Kumar Singh
 
60
17091501
Ms. Tanushree Meena ( Even Semester)