M. Tech 2018-2020
 

S.N. Roll No. Name Name of Thesis Supervisor
  MICROELECTRONICS ENGINEERING
1 18092003 Mr. GAUTAM KUMAR  Prof. S. Jit
2 18092004 Ms. JIGYASA GUPTA  Prof. V.N.Mishra
3 18092005 Ms. SONALI GOYAL  Prof. V.N.Mishra
4 18092006 Mr. A SAMAD  Prof. S. Jit
5 18092007 Mr. AVINASH KUMAR  Prof. S. Jit
6 18092008 Mr. RATNESH SINGH  Prof. V.N.Mishra
7 18092009 Mr. BHOOPENDRA KUMAR  Prof. S. Jit
8 18092010 Mr. ANISH VINAY MINZ  Prof. V.N.Mishra
  DIGITAL TECHNIQUES & INSTRUMENTATION
9 18092011 Mr. ABHISHEK GUPTA  Dr. K.P.Sarawadekar
10 18092012 Mr. JATAN GAUR  Dr. N.S.Rajput
11 18092013 Mr. VIJINS JOY  Dr. N.S.Rajput
12 18092014 Mr. HARSHIT SINGH  Dr. K.P.Sarawadekar
Prof. Anand Mohan (Co-Supervisor)
13 18092015 Mr. TANVEER SINGH BEHL  Dr. K.P.Sarawadekar
14 18092016 Mr. RAVI BHUSHAN KUMAR  Dr. N.S.Rajput
15 18092017 Mr. SANDEEP KUMAR CHAURASIA  Dr. K.P.Sarawadekar
16 18092018 Ms. DEEPTI DEWANGAN  Dr. K.P.Sarawadekar
17 18092019 PRAVEEN KUMAR  Dr. N.S.Rajput
18 16092017 Mr. Viaykant Tripathi  Prof. V.N.Mishra
  COMMUNICATION SYSTEM ENGINEERING  
19 18092021 Mr. ABHI GOYAL  Dr. Amritanshu Pandey
20 18092022 Mr. ASHWANI MISHRA  Mr. M.K.Singh
21 18092023 Mr. ASHUTOSH TIWARI  Dr. Amritanshu Pandey
22 18092025 Mr. AMIT KUMAR MAURYA *  Dr. Amritanshu Pandey
23 18092026 Ms. DEEKSHA  Dr. Amritanshu Pandey
24 18092027 Mr. KAPIL KUMAR GAUTAM *  Mr. M.K.Singh
  MICROWAVE ENGINEERING  
25 18092028 Mr. MANIKANT JHA  Dr. Somak Bhattacharyya
26 18092029 Mr. SAURABH AGRAWAL  Dr. M.Thottappan
27 18092030 Mr. UTKARSH GUPTA  Dr. Smrity Dwivedi
28 18092032 Mr. DEEPAK RAM  Dr. Amit Kumar Singh

M. Tech 2019-2021

 

MICROELECTRONICS ENGINEERING
SNo. Roll No. Name
1. 19092001 SHAILY KHARYA
2. 19092002 PRASHANT KESARWANI
3. 19092003 MAYANK SHUKLA
4. 19092004 PUNIT KUMAR MISHRA
5. 19092005 MOHIT CHAUHAN
6. 19092019 ABHISHEK KUMAR SINGH
7. 19092020 VAIBHAV GUPTA
8. 19092024 KUSHAL GANGWAR
9. 19092025 DASARI NAVYA NAGA PRAVALLIKA
10. 19092027 SURAJ KUMAR YADAV
11. 19092034 ARJUN C
12. 19092035 AANCHAL VERMA
13. 19092039 SATHISH RAJKUMAR
DIGITAL TECHNIQUES & INSTRUMENTATION
14. 19092006 SHUBHAM SRIVASTAVA
15. 19092007 VALLURI NIKHIL CHANDRA
16. 19092008 SARIPALLI MARUTHI KUMAR VARMA
17. 19092009 ADITYA PRAKASH SRIVASTAVA
18. 19092010 ALVIN AUGUSTINE
19. 19092021 KAZA VENKATA MOHAN KRISHNA
20. 19092028 ASHISH KUMAR SINGH
21. 19092026 CHANDRA PRAKASH SINGH
22. 19092029 VIKRAM SINGH
23. 19092037 SONALI KUMARI
24 19092036 SAROJ SARVESH KUMAR NANDLAL
25. 19092041 RAJESH LAGURI
COMMUNICATION SYSTEM ENGINEERING
26. 19092011 ISHAN JAIN
27. 19092012 HARSHIT BARANWAL
28. 19092013 VISHAL SINGH
29. 19092014 SAKSHI AGARWAL
30. 19092017 RISHABH SRIVASTAVA
31. 19092022 SHUBHAM KUMAR
32. 19092030 ARUN KUMAR SONI
33 19092032 KAMESHWAR SAINI
34 19092031 DEEPAK KUMAR
35 19092038 AMIT SINGH
36 19092042 RISHAM DOLEY
MICROWAVE ENGINEERING
37. 19092016 ANANGA PAUL
38. 19092018 ANURAG TIWARI
39. 19092023 VISHAL SINGH
40. 19092033 ANSUMAN SHUBHAM
41 19092040 SONALI KERKETTA