First Year
S.N
Roll No.
Name
Name of the Supervisors
MICROELECTRONICS
1.
17092001
AYESHA SINGH
Prof. P. Chakrabarti
 
 
 
2
17092002
HARDAS AGRAWAL
Prof. V. N. Mishra
3
17092003
AKANSHA SARDA
Prof. P. Chakrabarti
4
17092007
VIVEK KUNAL
Dr. Amritanshu Pandey
5
17092009
KULDEEP SAROJ
Prof. V. N. Mishra
6
17092010
RAVI KUMAR
Dr. R. Dwivedi
7
17092039
DHIRENDRA KUMAR (Spons.)
Prof. S. Jit
8
17092040
BHOOPENDRA KUMAR KUSHWAHA (Spons.)
Prof. S. Jit
COMMUNICATION SYSTEM ENGINEERING
9
17092011
DEEKSHA CHAUHAN
Dr. K. V. Srinivas
10
17092013
ATUL TIWARI
Dr. K. V. Srinivas
11
17092014
PRATEEK SONI
Dr. M. K. Singh
12
17092015
BIPIN CHANDRA YADAV
Dr. M. K. Singh
13
17092016
NITISH CHANDRA
Dr. M. K. Singh
14
17092017
VISHAL KUMAR
Dr. Amritanshu Pandey
15
17092018
KANOJIYA MANGESH RADHESHYAM
Dr. Amritanshu Pandey
DIGITAL TECHNIQUES & INSTRUMENTATION
16
17092019
PRASHANT GAUR
Dr. Kishore P. Sarawadekar
17
17092020
PRERIT DEWAN
Dr. Kishore P. Sarawadekar
18
17092022
ADITYA KUMAR AGRAWAL
Dr. Kishore P. Sarawadekar
19
17092023
VIMALESH CHAURASIYA
Prof. Anand Mohan
20
17092024
ABHINAV KUMAR
Prof. Anand Mohan
21
17092025
NAVIN BHASKAR
Prof. Anand Mohan
22
17092027
SAURABH KUMAR SHARMA
Dr. N. S. Rajput
MICROWAVE ENGINEERING
23
17092028
AMAN
Dr. Somak Bhattacharya
24
17092029
ROBINDU SAMANTA
Dr. M. K. Meshram
25
17092030
SMRITI RAI
Dr. Somak Bhattacharya
26
17092031
AYUSH SETH
Dr. M. K. Meshram
27
17092032
AKSHAY GARG
Dr. Amit Singh
28
17092033
DIKSHA SHARMA
Dr. Smrity Dwivedi
29
17092034
PRANAV PRATIK
Dr. M. Thottappan
30
17092035
DINESH KUMAR JANGID
Dr. Amit Singh
31
17092036
PRIYATESH JAIN
Dr. M. Thottappan
32
17092037
SHIVANI CHANDRA
Dr. Smrity Dwivedi
33
17092038
ABHISHESK KUMAR
Dr. M. K. Meshram
Second Year
Sl.No.
Roll No.
Name of Students
Name of Supervisor
1.
16092001
Avinash Gunjan Kispotta
Dr. S. P. Singh
2.
16092002
Bidisha Barman
Dr. Amit Kumar Singh
3.
16092003
LAVESH NAMA
Dr. P. K. Jain
4.
16092004
Parmar Dhruv Chetan
Dr. K.P. Singh
5.
16092005
PRAKASH
Dr. M. K. Meshram
6.
16092006
Vikram Singh Rawat
Dr. M. Thottappan
7.
16092007
VINIT SINGH YADAV
Dr. Somak Bhattacharya
8.
16092008
Akash Kumar Yadav
Dr. Anand Mohan
9.
16092009
Anshuman Mishra
Dr. R. R. Das
10.
16092010
Dharmendra Kumar
Dr. N. S. Rajput
11.
16092012
Jaydeep Banik Mazumdar
Dr. Kishor P. Sarawadekar
 
12.
16092013
Jogendra Singh Rana
Dr. N. S. Rajput
13.
16092014
Prashant Kumar Maurya
Dr. Anand Mohan
14.
16092015
RAHUL SHRIVASTAVA
Dr. Kishor P. Sarawadekar
 
15.
16092016
RAKESH RANJAN
Dr. N. S. Rajput
16.
16092017
Vijay Kant Tripathi
Dr. R. R. Das
17.
16092018
Amulya Nemoori
Dr. Amritanshu Pandey
18.
16092019
Ankit Verma
Dr. R. Dwivedi
19.
16092020
Anuj Walia
Dr. Amritanshu Pandey
20.
16092021
J Raju
Dr. N. S. Rajput
21.
16092022
Kharche Vivek Vijay
Dr. P. Chakrabarti
22.
16092023
Neha Niranjan
Dr. Satyabrata Jit
23.
16092024
Paritosh Sanjay Gupta
Dr. V. N. Mishra
24.
16092025
Priya Kumari
Dr. Satyabrata Jit
25.
16092026
Rahul Kumar
Dr. Amritanshu Pandey
26.
16092027
Vivek Kumar
Dr. V. N. Mishra
27.
16092028
Alok Yadav
Dr. Amritanshu Pandey
28.
16092029
NANCY VARSHNEY
Dr. K.V. Srinivas
29.
16092031
Prateek Verma
Mr. M. K. Singh
30.
16092033
SHIVESH KUMAR
Dr. Amritanshu Pandey
31.
16092034
Shobhit Kumar
Mr. M. K. Singh
32.
16092035
Somanath Behera
Dr. K.V. Srinivas
33.
16092036
SUPRIYA KUMARI
Dr. K.V. Srinivas
34.
16092037
VARUN KUMAR SINGH
Dr. N. S. Rajput