M.Tech. (IDD), Part-I, 2013-14

S.No Roll No. Name of Students
1
13074001
Abhishek K Hudedmani
2
13074002
Ankit Gautam
3
13074003
Chauhan Pruthvi Raj
4
13074004
Dara Sriharsha
5
13074005
Kartik Manchanda
6
13074006
Kashish Modi
7
13074007
Lakshya Sharma
8
13074008
Parth Pahariya
9
13074009
Ribhav Soni
10
13074010
Rishi Yadav
11
13074011
Shivam Gupta
12
13074012
Siddhartha Kumar Golu
13
13074013
Sonu Pratap Singh Gurjar
14
13074014
Himadri Mishra
15
13074015
Vishal Agarwal
B.Tech.+M.Tech. (IDD), Part-V, CSE, 2017-18

S.No.
Roll No.
Name of Students
1
13074001
Abhishek K Hudedmani
2
13074002
Ankit Gautam
3
13074003
Chauhan Pruthvi Raj
4
13074004
Dara Sriharsha
5
13074005
Kartik Manchanda
6
13074006
Kashish Modi
7
13074007
Lakshya Sharma
8
13074008
Parth Pahariya
9
13074009
Ribhav Soni
10
13074010
Rishi Yadav
11
13074011
Shivam Gupta
12
13074012
Siddhartha Kumar Golu
13
13074013
Sonu Pratap Singh Gurjar
14
13074014
Himadri Mishra
15
13074015
Vishal Agarwal

 B.Tech.+M.Tech. (IDD), Part-III, CSE, 2016-17

S.No.
Roll No.
Name of Students
1
14074001
Ms. Anandita
2
14074002
Mr. Anubhav Gupta
3
14074003
Mr. Ashish Kumar
4
14074004
Mr.Avijit Thawani
5
14074005
Mr. Babloo Kumar
6
14074006
Mr. Devesh Manjhi
7
14074007
Ms. Diksha Shrivastava
8
14074008
Mr. Faizan Uddin Fahad Khan
9
14074009
Mr. Ishank Arora
10
14074010
Mr. Pranshu Kumar
11
14074011
Mr. Rishabh Agarwal
12
14074012
Mr. Robin Khurana
13
14074013
Mr. Shadab Sarvar
14
14074014
Mr. Shivendra Kumar
15
14074015
Mr. Shivendra Yadav
16
14074016
Mr. Vinayaka Batwara
17
14074017
Mr. Shivam Garg
(IDD), Part-III, CSE, 2015-16

S.No.
Roll No.
Name of Students
1
15074001
Mr. Adit Agarwal
2
15074002
Mr. Aman Gupta
3
15074003
Mr. Anand Vir Singh Chauhan
4
15074004
Mr. Chaitanya Bhatia
5
15074005
Mr. Deevashwer
6
15074006
Mr. Dhawal Jethwani
7
15074007
Mr. Harlovepunit Singh
8
15074008
Mr. Karan Siwach
9
15074009
Mr. Leewens Kokila
10
15074010
Mr. Mayank Kumar
11
15074011
Mr. Pradumn Jalan
12
15074012
Mr. Rahul Kumar
13
15074013
Mr. Rahul Prasad
14
15074014
Mr. Utsav Krishnan
15
15074015
Mr. Yadul Raghav
16
15074016
Mr. Divyanshu Gupta
17
15074017
Mr. Shivam Arora

IDD, Part-I, Sem -II, Session - 2017-18
S.No
Roll No.
Name of Students
1 17074001 AKASH PATEL
2 17074002 ANSHUL JINDAL
3 17074003 ANURAJ SINGH
4 17074004 ARYA HALDAR
5 17074005 ASHOK KUMAR MEENA
6 17074006 DHRUV GUPTA
7 17074007 DHRUVA AJIT MAHAJAN
8 17074008 GAURAV KUMAR
9 17074009 MIHIL GUPTA
10 17074010 PANKAJ KUMAR JHA
11 17074011 RAHUL DEO PANDEY
12 17074012 RAJA BAIDYO
13 17074013 RAKSHIT KUMAR
14 17074014 SAHARSH JAIN
15 17074015 SIDHANT SARRAF
16 17074016 UMANG JAIN
17 17074016 Ms. Joseph Crystal R Mathew